YÖNETİME KARŞI AÇILAN İFTİRA DAVASI NETİCESİ

Ana Sayfa  /  Duyurular

Sayın Kat malikleri,

İftiralar ile dolu mahkeme başvuru dilekçesi neticesinde Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Mahkemesi aşağıdaki ara kararı vermiştir.

Kendilerine Yönetim olarak atadıklarını iddia eden kişiler KMKnuna aykırı olarak hareket ettiklerini kendilerine defalarca izahat etmemize rağmen, 2 defa zorbalık ile yönetim ofisine basarak siz kat maliklerinin seçmiş olduğu yönetimi görevden el çektirmeye çalışmışlardır. Kendilerine SULH HUKUK mahkemelerine başvurmalarını defalarca söyledik, ve en nihayetinde Büyükçekmece 2. Sulh Hukuk Hakimliğine müracaatları bulunmuşlar, Davaya Bakan Mahkeme, bu kişilerin taleplerini RED etmiş ve Biz Meşru Yönetimden bunların iddiaları ile ilgili bazı bilgiler alıp ön inceleme duruşması yaptıktan sonra davanın görüşülmesine veya reddine karar verecektir. Bu dava sonuçlanana kadar siz değerli kat maliklerinin seçmiş olduğu yönetim meşrudur çünkü kanunen İDDİA EDEN İSPATLA MÜKELLEFTİR. Sizlerin seçmediği hatta bilgisi dahi olmadan kendilerini yönetim atayan kişiler ise gayri meşru ve gayri ahlakidir.. Yaptıkları zorbalıklar, baskınlar, linç girişimleri hepsi hukuk dışıdır, ahlak dışıdır. 

×